top of page

Water Changes Everything!

פלוקסו היא מערכת המתחברת למערכת המיזוג ברכב ואוגרת מים
המתעבים בתהליך הקירור לטובת שימושים שונים

חדש! חנות העודפים של פלוקסו בכתובת הבאה:
https://gofluxo-store.com

אוגרת מים

פלוקסו יכולה לאגור כ 3.5 ליטר לשעה!

נבדקה בהצלחה

פלוקסו עברה מבחנים ובדיקות מקיפות על מנת להתאים אותה לדרישות ענף הרכב.

בנויה לעבודה אינטנסיבית

פלוקסו בנויה לעמוד בתנאי קיצון, סביבות של בוץ ומים ועבודה אינטנסיבית

חסכון במים

צמצום שימוש בפלסטיק מזהם

הבטיחות קודמת לכל

פלוקסו אוגרת את המים שמיוצרים ע"י מאייד הרכב 

שימוש בפלוקסו מייתר את הצורך לרכוש מיכלי מים "כחולים" יקרים ועשויים פלסטיק מזהם

פלוקסו מספקת מים נקיים לשימושים 
כלליים ומאפשרת עבודה בטוחה ונקיה בחלל הרכב

bottom of page